POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka Prywatności sklepu internetowego WaxFactory

 

Polityka prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO WAX FACTORY.

 

 1. Podstawy prawne

 

Administrator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywa się zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO").

 

 1. Warunki ogólne

 

  1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.waxfactory.pl
  2. Administratorem Użytkowników Serwisu jest Wax Factory sp. z o. o., z siedzibą pod adresem ul. Jarosława Dąbrowskiego 85/29, 35-040 Rzeszów, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000922270, NIP 8133866300, REGON 38995781900000 
  3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  4. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  5. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka").
  6. Zawartość stron Serwisu stanowi własność Administratora i jest prawnie chroniona.
  7. W celu korzystania z Serwisu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Serwisu może odbywać się przy wykorzystaniu dostępnych przeglądarek internetowych.
  8. Administrator oświadcza, że strony Serwisu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

 1. Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : .... (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez ... (nazwa merchanta) w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu

 

III. Informacje w formularzach

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzach są udostępniane:
 • pracowników lub współpracowników upoważnionym przez Administratora;
 • podmiotom współpracującym przy realizacji usługi Newsletter, sms;
 • podmiotom świadczącym usługi dostawy;
 • dostawcom płatności on-line;
 • upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.